นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 ยินดีต้อนรับสู่ดินแดน

ถิ่นผักหวาน บ้านเห็ดป่า ดงข่างาม

โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี

......................................

ผลงานที่ดำเนินการ....เพื่อเด็กและสังคม...
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเด่น... 
** เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่... เพื่อการเรียนรู้และอาหารกลางวัน
** ปลูกผักแบบผสมผสาน..เพื่ออาหารกลางวันและเรียนรู้
** เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน..ปลา  กบ  ไก่บ้าน..หมู...
ภาพกิจกรรม
การเลี้ยงไก่บ้าน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 
   
   
©2013 by bandonkha.com